Συγκριτική Ευρωπαϊκή έρευνα για τους περιορισμούς συγκεκριμένων Αστικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων μετά την Ποινική καταδίκη

0

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συνδιοργανώθηκε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Max Planck Αλλοδαπού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου (Γερμανίας) στις 7 και 8 Ιουνίου 2017, στη Θεσσαλονίκη, επιστημονικό Εργαστήριο με θέμα “Συγκριτική Ευρωπαϊκή Έρευνα για τους Περιορισμούς Συγκεκριμένων Αστικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων μετά την Ποινική Καταδίκη”.

Αφορμή για το Εργαστήριο αυτό αποτέλεσε η έρευνα της Ομάδας Εργασίας, που συστήθηκε με Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την «Καταγραφή, ταξινόμηση, αξιολόγηση και τον εξορθολογισμό
των κωλυμάτων και εν γένει θεσμικών εμποδίων επαγγελματικής επανένταξης αποφυλακισμένων και εν γένει ποινικώς διωχθέντων προσώπων». Τα αποτελέσματα της έρευνας που διενήργησε η Ομάδα Εργασίας πρόκειται να κατατεθούν τις επόμενες ημέρες.

Κατά την έναρξη του Εργαστηρίου, χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Ευτύχης Φυτράκης. Οι ακαδημαϊκοί και ερευνητές από διάφορες χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Κροατία, Πολωνία, Τσεχία, Φινλανδία), που συμμετείχαν στο εργαστήριο διαπίστωσαν την ανάγκη εξορθολογισμού των παράπλευρων συνεπειών της καταδίκης, που υπάρχουν σε όλες τις χώρες, με βάση τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στο δικαίωμα στην κοινωνική επανένταξη. Παράλληλα συζητήθηκαν οι προοπτικές δημιουργίας ενός κοινού δικτύου για το μέλλον και συμφωνήθηκε η σύνταξη συγκριτικής μελέτης με σκοπό να προταθούν καλές πρακτικές.

Σχόλια