Συγκρότηση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία 2018-2019.

0

Συγκρότηση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία 2018-2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.α. Του άρθρου 100 του Συντάγματος.
β. Της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 345/1976 (Α ́141)
όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 37 του ν. 2172/1993 (Α’207).
2. Το π.δ. 125/2016 (Α’210).

Συγκροτούμε
Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019, το οποίο απαρτίζεται από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και από τα παρακάτω μέλη που κληρώθηκαν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συνεδρίαση της 18η Δεκεμβρίου 2017 (αριθμός πρακτικού 237/2017).

Α’ ΤΑΚΤΙΚΑ
1. α) Χριστίνα Σιταρά του Αλεξάνδρου
β) Χρήστο Ντουχάνη του Γεωργίου
γ) Βαρβάρα Ραφτοπούλου του Παναγιώτη
δ) Παναγιώτη Ευστρατίου του Μιχαήλ
Συμβούλους της Επικρατείας
2. α) Αβροκόμη Θούα του Σπυρίδωνα
β) Πέτρο Σαλίχο του Αναστασίου
γ) Λουκά Μόρφη του Δημητρίου
δ) Αγγελική Τζαβάρα του Γεωργίου
Αρεοπαγίτες
3.α) Χρίστο Μυλωνόπουλο του Χαριλάου Καθηγητή
της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
β) Αθηνά Κοτζαμπάση του Παναγιώτη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Β’ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. α) Μαρλένα Τριπολιτσιώτη του Παναγιώτη
β) Άννα Καλογεροπούλου του Σπυρίδωνα
γ) Κωνσταντίνο Κονιδιτσιώτου του Βασιλείου
δ) Μαρίνα Παπαδοπούλου του Ευαγγέλου Συμβούλους της Επικρατείας
2.α) Ευφροσύνη Καλογεράτου-Ευαγγέλου του Κωνσταντίνου
β) Μαρία Τζανακάκη-Σαραντάκη του Σαράντου
γ) Βασιλική Μπαζάκη-Δρακούλη του Δημητρίου
δ) Ερωτόκριτος Ερωτοκρίτου του Στυλιανού Αρεοπαγίτες
3.α) Λήδα-Μαρία Πίψου του Θεοφάνους Καθηγήτρια
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
β) Γεώργιο Σωτηρόπουλο του Δημητρίου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2018

Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
 

Σχόλια