Συγκροτείται σε σώμα η επιτροπή για τις αλλοδαπές εταιρίες στην Ελλάδα

0

Με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, Χρήστου Φώλια, και με στόχο τη δημιουργία ενός ελκυστικού, διαφανούς, σταθερού, αντιγραφειοκρατικού και συγχρόνου πλαισίου επιχειρηματικής δράσης, συγκροτείται σε σώμα η επιτροπή αναμόρφωσης του Α.Ν. 89/1967 “περί εγκαταστάσεως στην Ελλάδα αλλοδαπών εμπορικών και βιομηχανικών εταιριών”.

Η επιτροπή, μετά από διεξοδικό διάλογο με τους ενδιαφερομένους φορείς, όπως τα επιμελητήρια και τους επιχειρηματικούς φορείς, θα καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση σχεδίου νόμου, που θα ευθυγραμμίζεται με τις υποχρεώσεις τη χώρας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μη νόθευση του ανταγωνισμού και τα κριτήρια του Κώδικα δεοντολογίας για την φορολογία των επιχειρήσεων.

Σχόλια