Συγκρότηση Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων

0

Με απόφαση του απερχόμενου Υπουργού Δικαιοσύνης Χ. Αθανασίου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄139/22.01.2015 η πράξη συγκρότησης του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων για διετή θητεία μέχρι τις 31.12.2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 165 παρ. 9 του Ν. 4194/2013 του Κώδικα Δικηγόρων.

Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από:

1. Τη Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, αναπληρώτρια του Προέδρου του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο του Συμβουλίου, με αναπληρωτή αυτής, σε περίπτωση κωλύματός της, τον Νικόλαο Λεοντή, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.
2. Τον Αντώνιο Ζευγώλη, Αρεοπαγίτη, ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου, με αναπληρωτές αυτού σε περίπτωση κωλύματός του, τους Αθανάσιο Καγκάνη και Αλτάνα Κοκκοβού, Αρεοπαγίτες και
3. Τους Ανδρέα Θ. Ζαχόπουλο, Κωνσταντίνο Π. Τσενέ και Δημήτριο Ε. Μανώλη, δικηγόρους Αθηνών, ως τακτικά μέλη του Συμβουλίου, με αναπληρωτές αυτών τους: Νικόλαο Ε. Βασιλακάκη, Μιχαήλ Παναγιωτόπουλο και Ευθύμιο Β. Καυκόπουλο, δικηγόρους Θεσσαλονίκης και Δημήτριο Ι. Κορφιάτη, Θεμιστοκλή Θ. Κλουκίνα και Δημήτριο Γ. Γιώτσα, δικηγόρους Αθηνών.

Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί ο Γραμματέας του Αρείου Πάγου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
 

Σχόλια