Συγκρότηση Επιτροπής για την αναμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

0

Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, υπό τον καθηγητή του πανεπιστημίου Αθηνών, νομικό σύμβουλο του πρωθυπουργού, Νικόλαο Κλαμαρή, συγκρότησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Αναστάσης Παπαληγούρας. Η συσταθείσα Επιτροπή έχει ως επιπρόσθετο στόχο τον εντοπισμό των διατάξεων εκείνων του Κώδικα που επιβαρύνουν το πρόβλημα της καθυστέρησης της απονομής της δικαιοσύνης. Η υποβολή του νέου Κώδικα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης θα γίνει σε ένα χρόνο από την έναρξη των εργασιών της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κ. Παπαληγούρας έκρινε επιβεβλημένη τη σύσταση της Επιτροπής διότι επί πολλές δεκαετίες οι τροποποιήσεις του εν λόγω Κώδικα υπήρξαν κατά κανόνα αποσπασματικές και αφορούσαν μεμονωμένες ρυθμίσεις ή διατάξεις, με αποτέλεσμα η συνοχή του να παρουσιάζεται ελλειμματική. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνον κατά τη δεκαετία 1993-2003 ο ΚπολΔ τροποποιήθηκε σαράντα φορές.

Πέραν του Προέδρου, μέλη της Επιτροπής είναι: ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Νικόλαος Νίκας, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θράκης Κώστας Καλαβρός, ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Ορφανίδης, οι Επίτιμοι Αρεοπαγίτες Γεώργιος Χριστόφιλος και Γεράσιμος Σιμόπουλος, οι δικονομολόγοι δικηγόροι Γρηγόρης Τιμαγένης, Παναγιώτης Μάζης, Αθανάσιος Νιάνιος και Μαριλένα Θανοπούλου.