spot_img
spot_img
ΑρχικήLaw NewsΕλλάδαΣυγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης...

Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

spot_img

2/69507/0004/2018 Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (άρθρα 7 και 49 της Οδηγίας 2015/849).

Αριθμ. 2/69507/0004/08-10-2018 –  ΦΕΚ Β’ 4514/15.10.2018

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) του άρθρου 8 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις (Α’ 139),
  β) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύει,
  γ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131), όπως ισχύει,
  δ) του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως ισχύει,
  ε) του άρθρου 24, παρ. 5, περ. ε) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει,
  στ) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει,
  ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),
  η) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116),
  θ) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’159).

2. Την αριθμ. Δ.Ο.Π. 0000820 ΕΞ 2016/30.05.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση Επιτροπής Επεξεργασίας Στρατηγικής Πολιτικών (εφεξής Επιτροπή Στρατηγικής) για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του άρθρου 9 του ν. 3691/2008» (Β’1851).

3. Την αριθμ. 2/70191/ΔΠΔΑ/28.09.2018 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση ούτε στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος οικονομικού έτους, ούτε στο ΜΠΔΣ 2019-2022.

4. α) το αριθμ. ΔΧΠ 2130ΕΞ 2018/ΧΠ 1447/02.08.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,
β) το αριθμ. ΔΕΛ1121623ΕΞ2018/9.8.2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
γ) το αριθμ. ΣΔΟΕ017093ΕΞ2018ΕΜΠ/3.8.2018 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος,
δ) το αριθμ. 216/9.8.2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
ε) το αριθμ. 242/3.8.2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
στ) το αριθμ. 27092/10.8.2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής,
ζ) το αριθμ. 255/10.9.2018 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος,
η) το αριθμ. 1000.0/60248/2018/10.8.2018 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
θ) το αριθμ. 1916ΕΞ/6.8.2018 έγγραφο από το γραφείο Α’Αντιπροέδρου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,
ι) το αριθμ. ΠΡΠ 12796260718/26.07.2018 έγγραφο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων,
ια) Το από 10.08.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες,
ιβ) Το από 03.09.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε.,
ιγ) το από 6.8.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης,
ιδ) το από 04.09.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπουργείου Εξωτερικών,
ιε) το από 21.09.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
ιστ) το από 07.08.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ιζ. το από Οκτωβρίου μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το γραφείο του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Οικονομικών την Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (άρθρα 7 και 49 της Οδηγίας 2015/849) και ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη της, ως εξής:

 1. Ελένη Παπαδοπούλου του Αθανασίου, Γενική Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Καλλία του Κωνσταντίνου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής, του Υπουργείου Οικονομικών.

 2. Άννα Ζαΐρη του Ιωάννη, Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρωτή τον Ευστάθιο Τσίρμπα του Βασιλείου, υπάλληλο του κλάδου Π.Ε. Τελωνειακών που υπηρετεί ως Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Α’ Μονάδας της ίδιας Αρχής,

 3. Γεώργιο Μανωλά του Αντωνίου, Γενικό Διευθυντή Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτρια την Ελένη Μπελεσιώτη του Βασιλείου, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, του Υπουργείου Οικονομικών.

 4. Ευθύμιο Σαΐτη του Κωνσταντίνου, Γενικό Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με αναπληρωτή τον Ιωάννη Κατσίπη του Αντωνίου, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ελέγχων της Α.Α.Δ.Ε.,

 5. Ειρήνη Γιαλούρη του Δημητρίου, Γενική Διευθύντρια Τελωνείων και ΕΦΚ της Α.Α.Δ.Ε., με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Γιαννημάρα του Δημητρίου, υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ,

 6. Σταύρο Θωμαδάκη του Δημητρίου, Ειδικό Γραμματέα Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), με αναπληρωτή τον Γρηγόριο Γρηγοριάδη του Ανδρέα, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΟΕ,

 7. Δημήτριο Αναγνωστάκη του Θεοδώρου, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με αναπληρωτή τον Υποστράτηγο Εμμανουήλ Πλουμή του Στυλιανού, Προϊστάμενο του Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας,

 8. Δέσποινα Λουρμπάκου του Ευστρατίου, Πληρεξούσια Υπουργό Α’, Διευθύντρια της Δ1 Διεύθυνσης ΟΗΕ και Διεθνών Ειδικευμένων Οργανισμών και Διασκέψεων του Υπουργείου Εξωτερικών, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Στυλιανόπουλο του Θαλή-Σταύρου, Σύμβουλο Πρεσβείας Α’,

 9. Γεώργιο Σάρλη του Αθανασίου, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αναπληρώτρια την Αργυρώ Ελευθεριάδου του Ιορδάνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου Διεθνών Σχέσεων και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας , του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

 10. Αναστασία Ξεπαπαδέα του Δημητρίου, Γενική Γραμματέα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρωτή τον Χρήστο Κούρτη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο της Α.ΑΔ.Ε. που υπηρετεί με απόσπαση στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς,

 11. Δημήτριο Αυλωνίτη του Κωνσταντίνου, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με αναπληρωτή τον Ανδρέα Μουρτσιάδη του Αντωνίου, Γενικό Διευθυντή Αγοράς, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,

 12. Διονύσιο Τεμπονέρα του Νικολάου, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Αργυρίου του Δημητρίου, Υποναύαρχο Λιμενικού Σώματος, Διευθυντή Κλάδου Α’ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

 13. Ηλία Μιλτιάδη Κλάπα του Ιωάννη, Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Κιντή του Αθανασίου, Γενικό Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής,

 14. Γεώργιο Πάσχα του Ιωάννη, Διευθυντή της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος, με αναπληρωτή τον Άγγελο Τζερμιαδιανό του Κωνσταντίνου, Προϊστάμενο του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, της ίδιας Διεύθυνσης,

 15. Έλεσα Μπακατσέλου του Γεωργίου, Γενική Διευθύντρια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Σπαράκη του Εμμανουήλ, Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

 16. Παναγιώτη Παπαδέα του Βασιλείου, Πρόεδρο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο του Αποστόλου, Α’ Αντιπρόεδρο Δ.Σ., της ΕΛΤΕ,

 17. Ευάγγελο Καραγρηγορίου του Παντελή, Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), με αναπληρώτρια τη Μαρία Δημοπούλου του Θεοδώρου, Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας και Διοικητικών Κυρώσεων, της ΕΕΕΠ.

Β. Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Αργυρή Αποστολίδου του Αποστόλου, υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτρια την Σταυρούλα Πανουσάκη του Χρήστου, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου TE Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Γ. Έργο της Επιτροπής Στρατηγικής, όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 8 του ν. 4557/2018,είναι μεταξύ άλλων, ο εντοπισμός, η ανάλυση, η εκτίμηση και η αντιμετώπιση των εκάστοτε υφιστάμενων κινδύνων σε εθνικό επίπεδο, ο συντονισμός της διαδικασίας εκπόνησης, τακτής αναθεώρησης, επικαιροποίησης και δημοσιοποίησης των εκτιμήσεων κινδύνου, με στόχο τον μετριασμό των κινδύνων και την αξιοποίηση των ευρημάτων στην κατανομή πόρων και στον σχεδιασμό δράσεων σε επιλεγμένους τομείς, η διασφάλιση της συμμόρφωσης της χώρας μας με τα διεθνή πρότυπα, η εξέταση τρόπων ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της Αρχής, η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της ασκούμενης εποπτείας εκ μέρους των αρμόδιων αρχών και την ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα.

Με τη δημοσίευση της παρούσας η αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000820 ΕΞ 2016/30.05.2016 (Β’ 1851) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2018

O Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

spot_img

Lawjobs