Συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

0

 

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συγκρότείτεαι νομοπαρασκευαστική επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.

Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Μαρία Καραμανώφ του Θεμιστοκλή (Α.Δ.Τ. ΑΚ 737188), Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο,

2. Ιωάννη Γιαννακόπουλο του Στεφάνου (Α.Δ.Τ. Π 073262), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτρια την Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη του Αναστασίου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 458398), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

3. Μιχαήλ Πικραμμένο του Νικολάου (Α.Δ.Τ. Σ 289465), Σύμβουλο της Επικρατείας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Αργυρό του Θεολόγου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 219463), Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας,

4. Δημήτριο Τσακανίκα του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 147508), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αντιπρόεδρο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Παππίδα του Θεμιστοκλέους (Α.Δ.Τ. ΑΑ 015401), Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

5. Ευάγγελο Ζαχαρή του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 172000), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Νικολάου του Ανδρέα (Α.Δ.Τ. ΑΖ 214424 ), Αντεισαγγελέα Εφετών Πατρών, αποσπασμένο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

6. Ιωάννη Συμεωνίδη του Λαζάρου (Α.Δ.Τ. ΑΗ 676436), Αντεπίτροπο Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Κωστάκη του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Σ 630552), Αντεπίτροπο Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων,

7. Γεώργιο Γεράκη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. 209989), Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, με αναπληρώτρια την Καλλιόπη Θεολογίτου του Λεωνίδα (Α.Δ.Τ. ΑΑ 976140), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,

8. Δημήτριο Ασπρογεράκα του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 022420), Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, Πρόεδρο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Παππά του Αθανασίου (Α.Δ.Τ. 043252), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, Mέλος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος,

9. Φραντζέσκα Γιαννακού του Αποστόλου (ΑΔΤ ΑΜ 588461), Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αναπληρώτρια την Σοφία Τσέκου-Πλιάτσικα του Νικολάου (Α.Δ.Τ. Σ037981), Εφέτη Δ.Δ. Αθηνών, αποσπασμένη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

10. Παναγιώτη Δανιά του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΙ 555028), Εφέτη Δ.Δ. Ιωαννίνων, Ταμία της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Φαϊτά του Αλεξάνδρου (Α.Δ.Τ. Σ 572781), Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ. Αθηνών, Γενικό Γραμματέα της ίδιας ως άνω Ένωσης,

11. Χαράλαμπο Σεβαστίδη του Θεμιστοκλή (Α.Δ.Τ. Ξ 493926), Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκπρόσωπο Τύπου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, με αναπληρώτρια την Ακριβή Ερμίδου του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΕ 002243), Ειρηνοδίκη Αθηνών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Ταμία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων,

12. Ευάγγελο Χατζίκο του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΒ 299566), Πρωτοδίκη Αθηνών, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Φούρκα του Νικολάου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 634468), Ειρηνοδίκη Αθηνών,

13. Μιχαήλ Μιχαλόπουλο του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. Κ 356576), Δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγω, ως εκπρόσωπο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Παπανότη του Χαραλάμπους (Α.Δ.Τ. Ν 240827), Δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγω, επίσης ως εκπρόσωπο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος,

14. Χρήστο Καϋμενάκη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΗ 149873), ως εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Δήμου του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΜ 208771), ως εκπρόσωπο της ίδιας ως άνω Ένωσης, ως μέλη. Χρέη γραμματέα της ανωτέρω νομοπαρασκευαστικής επιτροπής θα εκτελεί ο Βασίλειος Σαρηγιαννίδης του Γεωργίου (ΑΔΤ AE 619838), υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 31.7.2017.

Β) Στον Πρόεδρο, στα μέλη και στον εκτελούντα χρέη γραμματέα της ανωτέρω νομοπαρασκευαστικής επιτροπής δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχόλια