Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων

0

Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων, με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Ανδρέας Κουτσόλαμπρος
Αντιπρόεδρος: Γεωργία Γεωργίου
Γραμματέας: Ολυμπία Παναγιωτοπούλου
Ταμίας: Θεοδόσης Τόμπρας

Μέλη ΔΣ:

Δημήτρης Παπαδημητρόπουλος,
Βασιλεία-Λίλα ΣεΪτανίδου
Βασίλης Κατσαφάδος

Σχόλια