Συγκρότηση της Επιτροπής Εξετάσεων υποψήφιων Διαμεσολαβητών για το 2017

0

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συγκροτείται η Επιτροπή Εξετάσεων υποψήφιων διαμεσολαβητών για το έτος 2017, αποτελούμενη από τους εξής:

α) Τη Ζωή ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ- ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ του Χρήστου (ΑΔΤ: Λ 066282), Εφέτη Αθηνών, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά της τη Σταυρούλα ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ του Κων/νου (ΑΔΤ: Ξ 028977), ομοίως Εφέτη Αθηνών.

β) Τους: Δημήτριο ΜΑΝΤΖΟ του Σωτηρίου (ΑΔΤ: ΑΗ 091057), Δικηγόρο Πειραιώς και Γεώργιο ΓΕΩΡΓΑΚΑ του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΚ 621019), Δικηγόρο Αθηνών, μέλη της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών, ως μέλη, με αναπληρωτές αυτών τους : Στυλιανό ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΗ 033880) και Καλλιόπη ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Βασιλείου (ΑΔΤ: ΑΕ 106386), Δικηγόρο Αθηνών, ομοίως μέλη της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών

γ) τη Σωτηρία ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ του Αναστασίου (ΑΔΤ: Χ 733275), Δικηγόρο Αθηνών, ως γραμματέα, με αναπληρώτρια αυτής τη Λουκία ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΥ του Εμμανουήλ (ΑΔΤ: ΑΕ 089222), ομοίως Δικηγόρο Αθηνών.

Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής καθορίζεται με τη με αριθ.2/79887/0022/2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΤΑΧΔΙΚ.

Σχόλια