Συγκρότηση της Επιτροπής Εξετάσεων υποψήφιων Διαμεσολαβητών

0
Με την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 28614/25.05.2015 απόφαση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κος Νικόλαος Παρασκευόπουλος, προχώρησε στην συγκρότηση της Επιτροπής Εξετάσεων υποψήφιων Διαμεσολαβητών.

Η Επιτροπή συναποτελείται από:

α) τη Ζωή ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ- ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ του Χρήστου, Εφέτη Αθηνών, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια αυτής τη Σταυρούλα ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ του Κων/νου, Εφέτη Αθηνών.

β) την Καλλιόπη ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Βασιλείου, Δικηγόρο Αθηνών και τον Στυλιανό ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ του Ιωάννη, Δικηγόρο Πειραιώς, μέλη της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών, ως μέλη, με αναπληρωτές αυτών τους: Βασιλική ΣΚΟΡΔΑΚΗ του Δημοσθένους, Δικηγόρο Αθηνών και Γεώργιο ΓΕΩΡΓΑΚΑ του Ιωάννη, Δικηγόρο Αθηνών, μέλη της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών.

γ) τη Σπυριδούλα ΤΖΑΝΗ του Ματθαίου, Δικηγόρο Αθηνών, ως γραμματέα, με αναπληρώτρια αυτής τη Λουκία ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΥ του Εμμανουήλ, Δικηγόρο Αθηνών.

Η Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζεται η Επιτροπή