Συγκρότηση του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου για το έτος 2019

0

 

Το κατά το άρθρο 91 του Συντάγματος Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο για τη χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 αποτελούμενο από την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου του Νικολάου, Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο και από τα κατωτέρω μέλη που κληρώθηκαν σε δημόσια συνεδρίαση του Α ́ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 17.12.2018 κατά σειρά κλήρωσης, ως εξής:
 

Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ
1. α) Χρήστο Ντουχάνη του Γεωργίου
Σύμβουλο της Επικρατείας
β) Σοφία Βιτάλη του Γεωργίου
Σύμβουλο της Επικρατείας
2.α) Αγγελική Τζαβάρα του Γεωργίου
Αρεοπαγίτη
β) Αγγελική Αλειφεροπούλου του Αθανασίου Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου
3.α) Θεολογία Γναρδέλλη του Δημητρίου
Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
β) Αγγελική Πανουτσακοπούλου του Γεωργίου Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
4.α) Γλυκερία Σιούτη του Παναγιώτη
Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
β) Αθηνά Κοτζάμπαση του Παναγιώτη
Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 

ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. α) Μαρία Καραμανώφ του Θεμιστοκλή Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας β) Παναγιώτα Καρλή του Ιωάννη
Σύμβουλο της Επικρατείας
2.α) Παρασκευή Καλαϊτζή του Γεωργίου Αρεοπαγίτη
β) Δήμητρα Κοκοτίνη του Βασιλείου Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου
3.α) Ασημίνα Σακελλαρίου του Χρήστου Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
β) Ιωάννη Σαρμά του Δημητρίου
Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

4.α) Καλλιόπη Μακρίδου του Θωμά
β) Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου του Ιωάννη Καθηγήτριες της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2019

Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

 

Σχόλια