Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος για το έτος 2016

0

 

Σύμφωνα με απόφαση (23.12.2015 Αριθ.πρωτ: 95503) του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συκγροτείται για το έτος 2016: 

A) Το Ειδικό Δικαστήριο Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας για το έτος 2016, αποτελούμενο από τα κατωτέρω μέλη:

I. ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Νικόλαο Σακελλαρίου του Καρόλου, Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο
2. Παναγιώτη Χαμάκο του Νικολάου, Σύμβουλο της Επικρατείας
3. Αλεξάνδρα Κακκαβά του Χρήστου, Αρεοπαγίτη
4. Ελένη Λυκεσά του Αλεξάνδρου, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
5. α) Κωνσταντίνο Σταμάτη του Μιχαήλ, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
    β) Γεώργιο Σωτηρόπουλο του Δημητρίου, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
6. α) Ανδρέα Ζαχόπουλο του Θεοφάνη
    β) Δημήτριο Κορφιάτη του Ιωάννη, Δικηγόρους Αθηνών, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων

II. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. α) Ηλία Μάζο του Κωνσταντίνου
   β) Αναστασία-Μαρία Παπαδημητρίου του Διονυσίου, Συμβούλους της Επικρατείας
2. α) Κωνσταντίνο Τσόλα του Νικολάου
   β) Αριστείδη Πελεκάνο του Αλεξάνδρου, Αρεοπαγίτες
3. α) Βασιλική Σοφιανού του Νικολάου
   β) Γεωργία Τζομάκα του Γρηγορίου, Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
4. α) Ευαγγελία Κουτούπα του Γεωργίου, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 β) Άγγελο Κωνσταντινίδη του Ιωάννη, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 γ) Χαρίκλεια Απαλαγάκη του Ανδρέα
 δ) Νικόλαο Μπιτζιλέκη του Ελευθερίου, Καθηγητές της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
5. α) Μάριο Πομόνη του Αναστασίου, Δικηγόρο Αθηνών
  β) Νικόλαο Βασιλακάκη του Ευαγγέλου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης
  γ) Δημήτριο Μανώλη του Εμανουήλ, Δικηγόρο Αθηνών
 δ) Ευθύμιο Καυκόπουλο του Βασιλείου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων

Β) Το Ειδικό Δικαστήριο για την επίλυση διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3038/2002, αποτελούμενο από τα μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επιπλέον από τα παρακάτω μέλη:

I. ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Γαρυφαλιά Αθανασίου του Ιωάννη,
 Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
 Πανεπιστημίου Αθηνών
2. Κωνσταντίνο Τσενέ του Παναγιώτη,
 Δικηγόρο Αθηνών,
 Μέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων

II. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. α) Θεοχάρη Δαλακούρα του Ιωάννη, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 β) Άγγελο Στεργίου του Στίλπωνα, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
2. α) Δημήτριο Γιώτσα του Γεωργίου
  β) Θεμιστοκλή Κλουκίνα του Θεοδώρου, Δικηγόρους Αθηνών, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων.

Σχόλια