Συγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων του Υπ.Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

0

Αθήνα, 21/09/2018, Αριθ. πρωτ.: 62346

Συγκροτείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) αποτελούμενο από τους:

α) Δημητρούλα Μαυρομμάτη, Σύμβουλο ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή αυτής τον Ηλία Ψώνη, Σύμβουλο ΑΣΕΠ.

β) Γεώργιο Σάρλη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Ευτύχιο Φυτράκη, Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου αυτού.

γ) Βασιλική Πανταζή, Νομική Σύμβουλο του Κράτους, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτής τον Σπυρίδωνα Μαυρογιάννη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αμφότεροι υπηρετούντες στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

δ) Ήβη – Αγγελική Μαυρομούστακου, Σύμβουλο ΑΣΕΠ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτής τον Κωνσταντίνο Σώκο, Σύμβουλο ΑΣΕΠ.

ε) Βασίλειο Συμεωνίδη, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ευτυχία Κατσιγαράκη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης, Διεθνών Νομικών Σχέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου αυτού.

Ως γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Αναστασία Κουκουμάτσα, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρώτρια αυτής την Ευτέρπη Γαβάνα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Ποιότητας, Αποδοτικότητας και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου αυτού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Σχόλια