Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφ. Θεσσαλονίκης: Αποχή από τους πλειστηριασμούς

0

 

Θεσσαλονίκη 17-7-2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Στις 10 Ιουλίου 2017 συνήλθε έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1)  Αποχή από τους πλειστηριασμούς μέχρι τις 01/10/2017 οπότε και θα συνέλθει νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση ώστε να αποφασίσει εκ νέου η Γενική Συνέλευση επί της αποχής.

2)  Η πλατφόρμα για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς να τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση

Σχόλια