Συμβολαιογράφοι: αποχή από πλειστηριασμούς για ποσά έως 300.000 ευρώ, την 21/6

0

H Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα, αποφάσισε και αυτή την Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017, την αποχή από τους πλειστηριασμούς,  επιτρέποντας ωστόσο, εκτός των άλλων, και τη διεξαγωγή πλειστηριασμών με επισπεύδοντες τις Τράπεζες, το Δημόσιο, τον ΕΦΚΑ και τους ΟΤΑ, κατοικιών για τις οποίες το ύψος της επισπευδόμενης απαίτησης (δηλαδή το ποσό εγγραφής κατάσχεσης) είναι ίσο με ή μεγαλύτερο από 300.000€.

Όλοι οι διενεργούμενοι πλειστηριασμοί θα διεξάγονται κατόπιν αδείας που θα χορηγείται από τους Συλλόγους ή τη Συντο­νιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, μετά από σχετικό αίτημα του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, που θα υποβάλλεται κατόπιν έγγραφης αίτησης σε αυτόν από τον επισπεύδοντα.
 

Σχόλια