Συμβολή των εμμίσθων δικηγόρων στον επιστημονικό διάλογο για τον υπολογισμό των συντάξεων (με πλασματικό χρόνο ασφάλισης)

0

Εκδόθηκε με ημερομηνία 9.8.2018 Δελτίο Τύπου του αρμοδίου Υπουργείου σχετικά με τη δημόσια επιστημονική άποψη της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων (εδώ και εδώ) αλλά και της νομικής συνδρομής του Δ.Σ.Α. προς τα μέλη του που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν και έχουν εξαγοράσει πλασματικό χρόνο ασφάλισης.

Αντιπαρερχόμαστε τις απόψεις περί παραπληροφόρησης και πρωτοσέλιδων, οι οποίες καθόλου δεν βοηθούν στον διάλογο και κυρίως δεν δίνουν απαντήσεις στην αγωνία των ασφαλισμένων που βλέπουν άλλη μια μείωση στις συντάξεις τους. Επί της ουσίας:

1. Ουδείς επίσημος έχει διαψεύσει μέχρι σήμερα την άποψη ότι στη συντριπτική πλειοψηφία, αν όχι στο σύνολο, των συντάξεων με εξαγορά πλασματικού χρόνου, οι ασφαλισμένοι θα λάβουν μειωμένη σύνταξη σε σχέση με εκείνους που έχουν τον ίδιο ακριβώς χρόνο ασφάλισης (χωρίς εξαγορά πλασματικού χρόνου).
2. Ουδείς έχει δώσει εξηγήσεις σε όλους αυτούς τους ασφαλισμένους ή και ήδη συνταξιούχους που έσπευσαν να εξαγοράσουν χρόνο για ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (και άρα όχι για μείωση) ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ, όπως ρητώς προέβλεπαν (πολύ πριν το Ν.4387/2016) οι διατάξεις των άρθρων 39-41 του Ν.3996/2011, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ με τη διάταξη του άρθρου 34 του Ν.4387/2016. Ενώ στη σχετική εγκύκλιο του ίδιου του Υπουργείου με αριθμό Φ. 80000/οικ. Δ13/22702/966/2017 γίνεται αναφορά (4 φορές) για ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ.
3. Ως προσαύξηση του ποσού της σύνταξης κατά την έννοια των άνω διατάξεων, νοείται η λήψη ισόποσης σύνταξης με ασφαλισμένο που έχει τον αυτό χρόνο ασφάλισης, χωρίς εξαγορά.
4. Αναφέρεται στο δελτίο τύπου: «Το άρθρ. 34 του ν.4387/2016 ρητά προβλέπει ότι οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης που αναγνωρίζονται μέσω εξαγοράς, λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών.». Ανατρέχοντας στο κωδικοποιημένο στις οικείες Τράπεζες Νομικών Πληροφοριών άρθρο 34, διαπιστώνουμε πως δεν υπάρχει καν η φράση «συντάξιμες αποδοχές».
5. Επαναλαμβάνουμε την αδιάστικτη διατύπωση της παρ.3 του άρθρου 28 (χωρίς να χρειάζεται να ανατρέξουμε σε άλλα άρθρα):  «3. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης των αιτήσεων συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εντός του έτους 2016 ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη ο μέσος μηνιαίος μισθός – εισόδημα κατά τις ειδικότερες λοιπές προβλέψεις του παρόντος άρθρου που προκύπτει από το έτος 2002 και έως την υποβολή της αίτησης.» ΤΕΛΕΊΑ – Καμία αναφορά για συνυπολογισμό πλασματικού χρόνου, και πως θα μπορούσε άλλωστε, να υπάρχει πλασματικός χρόνος εντός χρονικού διαστήματος πραγματικού;

ΠΡΟΤΑΣΗ: Πέραν από την αυστηρά νομική ερμηνεία των άνω διατάξεων, κάθε δίκαιος άνθρωπος αναγνωρίζει πως ασφαλισμένοι με τον αυτό χρόνο ασφάλισης (πραγματικό, πλασματικό, προαιρετικής κλπ.) και τις ίδιες αποδοχές πρέπει να λαμβάνουν την αυτή ανταποδοτική σύνταξη. Αυτή είναι και η ερμηνεία που πρέπει να δίνεται κατά τις αρχές του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης, πάντα υπέρ του ασφαλισμένου. Εφόσον και το αρμόδιο Υπουργείο προκρίνει ως δίκαιη αυτή τη λύση, έχει τη Νομοθετική (και όχι μόνον) πρωτοβουλία και μπορεί να άρει την αδικία. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥ.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρόκειται για άλλη μια (άδικη και μη νόμιμη) μείωση των συντάξεων.Αυτονόητο είναι πως τα συνδικαλιστικά όργανα των δικηγόρων (ΔΣΑ, ΕΕΔ, Σύλλογος Συνταξιούχων Δικηγόρων) προσφέρουν και θα προσφέρουν κάθε νομική συνδρομή στα μέλη τους, για αντιμετώπιση της ως άνω αδικίας.

πηγή: http://emmisthos.blogspot.com

Σχόλια