Συμβούλιο της Ευρώπης: Συστημικά προβλήματα στο χώρο της Δικαιοσύνης παρουσιάζει η Ελλάδα

0

Ειδικότερα, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Δημοκρατία της Μολδαβίας, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Ρωσία, η Τουρκία και η Ουκρανία εμφανίζουν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του θεσμού της Δικαιοσύνης, τα οποία έχουν οδηγήσει αφενός, στην «υπερφόρτωση» του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με προσφυγές πολιτών και αφετέρου, στην καθυστέρηση εκτέλεσης των αποφάσεών του.

Οι εκπρόσωποι των κρατών-μελών, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Συνέλευσης, υιοθέτησαν ψήφισμα [PDF], το οποίο αναφέρεται στη βιωσιμότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου βασιζόμενοι σε έκθεση [PDF] του Ουκρανού εκπροσώπου του Δημοκρατικού κόμματος, Serhii Kivalov. Στη σχετική έκθεση, οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών καλούνται να αντιμετωπίσουν τα διαρθρωτικά προβλήματα της Δικαιοσύνης δίδοντας μεγαλύτερη σημασία στην επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων και στη διερεύνηση υποθέσεων θανάτων και εξαφανίσεων πολιτών.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω κράτη θα πρέπει να τροποποιήσουν τη νομοθεσία τους προκειμένου να συμμορφωθούν με τη σχετική νομολογία του ΕΔΑΔ και με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και παράλληλα, καλούνται να συνεργαστούν πιο στενά ώστε να αρχίσει σταδιακά να μεταβάλλεται η κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της Δικαιοσύνης.

Σχόλια