Σύμφωνο Συμβίωσης: Στην Επιτροπή προς συζήτηση και επεξεργασία

0

Στην αρμόδια Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης εισήχθη προς συζήτηση και επεξεργασία το σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης, με τίτλο «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις».

Στο εν λόγω σχέδιο νόμου προβλέπονται, μεταξύ άλλων:
                                   
1. Η αναγνώριση οικογενειακών σχέσεων στα ομόφυλα ζευγάρια, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα ετερόφυλα.
                                   
2. Η έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την αναγνώριση κληρονομικών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, στα ομόφυλα ζευγάρια. 
                                   
3. Η κατ’οίκον έκτιση ποινών για τις καταδικασμένες μητέρες, προκειμένου να μην στερούνται τα ανήλικα τέκνα τους.
                                   
Σημειώνεται, ότι στο νομοσχέδιο δεν έχει προβλεφθεί η δυνατότητα σύναψης πολιτικού γάμου και υιοθεσίας για τα ομόφυλα ζευγάρια.
 

Σχόλια