Σύμφωνο το ΣτΕ για νέο τμήμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

0

Νόμιμο κρίθηκε το σχέδιο ΠΔ για την ίδρυση Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ενώ εκτός νόμου κρίθηκαν από το Ε Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας δύο σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων που προβλέπουν την ίδρυση Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας.

Η ίδρυση Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας κρίθηκε νόμιμη από το ΣτΕ, καθώς είχε ζητηθεί η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ανωτάτης Παιδείας, ανεξάρτητα αν δεν στάλθηκε ποτέ η γνωμοδότηση αυτή και πέρασε άπρακτη η προβλεπόμενη προθεσμία.

Το ΣτΕ επισημαίνει ότι τα Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν στις σπουδές μαθητών και φοιτητών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πρέπει να αποστέλλονται στο Συμβούλιο για επεξεργασία σε χρόνο που επιτρέπει την έγκαιρη γνώση από τους ενδιαφερομένους των ρυθμίσεων και των μεταβολών που τους αφορούν κάτι που συνέβη στην περίπτωση του σχεδίου ΠΔ για την ίδρυση Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας .

Αντίθετα το ΣτΕ έκρινε μη νόμιμα τα άλλα δύο σχέδια ΠΔ, καθώς δεν είχαν την απαιτούμενη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ανωτάτης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ), το οποίο είχε συγκροτηθεί σε σώμα, όταν στάλθηκε το ΠΔ στο ΣτΕ.

Σχόλια