Συμπληρωματική ημερήσια διάταξη της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δ.Σ. της χώρας

0

Στην ημερήσια διάτξαη της συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής της 03.04.2018 προστέθηκαν τα εξής θέματα :

5. Ασφαλισιτκή κάλυψη όλων των δικηγόρων μέχρι τον συμψηφισμό των εισφορών απο ΕΦΚΑ σε σχέση με το εισόδημα 2015 και τις καταβλητέες εισφορές.

6. Καταχρηστική προθεσμία ασκήσεως εφέσεως κατά πολιτικών αποφάσεων, που δημοσιεύτηκαν πριν την ισχύ του ν. 4335/2015.