Συναίνεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον αναπτυξιακό νόμο

0

Συναινεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο περιεχόμενο του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς χαρακτήρισε το καθεστώς ενισχύσεων, που προβλέπει ο ν.3299/2004, συμβατό με τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την εξασφάλιση της συμφωνίας της ΕΕ, το υπουργείο Οικονομίας θα εκδώσει τις επόμενες ημέρες τις σχετικές αποφάσεις, ώστε να αρχίσει η υποβολή επενδυτικών σχεδίων και η υλοποίηση του αναπτυξιακού νόμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας, «η έγκριση έγινε σε διάστημα μικρότερο από δύο μήνες, ενώ στην περίπτωση του αναπτυξιακού νόμου 2601/1998 χρειάστηκαν περισσότερο από εννέα μήνες και στην τροποποίησή του, που έγινε με το νόμο 187/2002, περισσότερο από επτά μήνες. Ο νόμος 3219/2004 που ψηφίστηκε λίγο πριν από τις εκλογές από την προηγούμενη κυβέρνηση, απεσύρθη μετά από ενστάσεις που τέθηκαν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Σχόλια