Συνάντηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο με την Task Force, για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού ανωτάτου δημοσιονομικού δικαστηρίου

0

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο μεταξύ ανωτάτων δικαστικών, κυβερνητικών μελών, εκπροσώπων από ευρωπαϊκά ελεγκτικά συνέδρια και μελών της Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Task Force for Greece) με σκοπό την παροχή τεχνικής βοήθειας για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού ανωτάτου δημοσιονομικού δικαστηρίου. Βάσει του ν. 4055/2012 πρέπει να προωθηθούν αλλαγές στο μοντέλο λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ώστε να ενδυναμωθεί ο ρόλος του στη διαχείριση της δημοσιονομικής κατάστασης στη χώρα.

Με δεδομένη την επιτακτική πλέον ανάγκη για μεταβολή της υπάρχουσας κατάστασης, οργανώθηκε η συγκεκριμένη συνάντηση, «στρατηγικού χαρακτήρα», προκειμένου να καθοριστούν οι απαραίτητες κατευθύνσεις στους τομείς των διαχειριστικών ελέγχων, στην κατάρτιση και εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος ελέγχου και της αναβάθμισης των σχέσεων του ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τους εμπλεκόμενους φορείς, το Κοινοβούλιο και το Υπουργείο Οικονομικών.

Εκπρόσωποι από τον πολιτικό χώρο που βρέθηκαν στη συνάντηση εξέφρασαν τη στήριξή τους σε αυτή την προσπάθεια και δήλωσαν ότι θα δρομολογηθούν άμεσα όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθεί ένας πιο ουσιαστικός διάλογος Βουλής και Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ιωάννης Καραβοκύρης, δήλωσε ότι το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις καθώς και να εναρμονιστεί με τις πρακτικές που διέπουν τα ευρωπαϊκά και διεθνή ελεγκτικά κέντρα ώστε να μην παρουσιάζονται στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας μας πρακτικές που υποθάλπουν αδιαφανείς συναλλαγές.