Συνάντηση της Προέδρου της ΕΔΕ με τον υπουργό Δικαιοσύνης

0

Πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπου Αθανασίου με την Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κα. Βασιλική Θάνου- Χριστοφίλου. Η Πρόεδρος υπέβαλε προς τον Υπουργό και προφορικά τα αιτήματα, τα οποία έχουν ήδη αποσταλεί και εγγράφως και υπογράμμισε την ανάγκη για την άμεση ικανοποίησή τους .

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβεβαίωσε για την άμεση προώθησή τους, ως εξής:

1) Η κατάργηση της διάταξης της παρ.2 εδ.α του άρθρ. 50 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, (όπως λεπτομερώς προτείνεται στο αποσταλέν από την Ένωση προς τον Υπουργό από 5-11-2013/ 131 γραπτό αίτημα), θα υλοποιηθεί, με κατάθεση σχετικής τροπολογίας , στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης(‘’εύλογη αποζημίωση κλπ¨), που κατατίθεται τις επόμενες ημέρες.

2) Η κατάργηση των διατάξεων του Ν.4055/2012 , με τις οποίες τροποποιήθηκε ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων (περικοπή μισθού , Κανονισμοί Δικαστηρίων κλπ- όπως λεπτομερώς προτείνεται από τα αποσταλέντα κατ΄ επανάληψη από την Ένωση προς τον Υπουργό γραπτά αιτήματα), θα υλοποιηθούν άμεσα, με κατάθεση σχετικής νομοθετικής διάταξης μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013.

3) Η παράταση της ισχύος μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2014 του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού των Ειρηνοδικών του 2011, υλοποιείται άμεσα με την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, κοινοποιήθηκε σήμερα στον Υπουργό Δικαιοσύνης η απόφαση του ΣτΕ
(3591/2013), με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματικός ο περιορισμός του χρόνου της γονικής άδειας από εννεάμηνο σε πεντάμηνο.

 

Σχόλια