Συνάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης με την Επίτροπο Vera Jurova

0

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Υπουργός  κ. Σ. Κοντονής, στο πλαίσιο επίσημης αποστολής στις Βρυξέλλες, συναντήθηκε με την Επίτροπο αρμόδια για θέματα Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κα Vera Jurova. Η συνάντηση αυτή ήταν η πρώτη που έγινε ανάμεσα σε Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης και την Επίτροπο στις Βρυξέλλες.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν:

α) την πρόταση κανονισμού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας,
β
) την πρόταση οδηγίας για τις συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου,
γ) την πρόταση οδηγίας για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής,
δ)
την ποινική δικαιοσύνη στον κυβερνοχώρο με έμφαση στη συλλογή των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων (e-evidence),
ε) την πρόταση οδηγίας για την ανταλλαγή των πληροφοριών, σχετικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών.

Επίσης, συζητήθηκαν οι προς ενσωμάτωση οδηγίες α) 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και
την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και β) 2013/48/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, η διαβούλευση επί των οποίων έχει ήδη ολοκληρωθεί και επίκειται η ψήφιση των σχετικών σχεδίων νόμου.

Η Επίτροπος ενημερώθηκε για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392 με τον νόμο 4443/2016 (ΦΕΚ Α’ , 232) και για τις πρωτοβουλίες που αφορούν το πρόβλημα των ασυνόδευτων ανηλίκων, εκφράζοντας και επί των θεμάτων αυτών την πλήρη ικανοποίησή της.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξέθεσε με σαφήνεια την αδήριτη ανάγκη της ελληνικής Δικαιοσύνης για αναβάθμιση των υποδομών της, πετυχαίνοντας την άμεση ανταπόκριση της Επιτρόπου, η οποία τον διαβεβαίωσε ότι πρόκειται να συνδράμει στη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, πρόκειται να επισκεφθεί την Ελλάδα στο προσεχές διάστημα.

Της συναντήσεως του Υπουργού προηγήθηκε ειδική συζήτηση σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις αρμοδιότητας της Επιτρόπου για θέματα Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων.

Στο πλαίσιο αυτής, συζητήθηκαν εκτενώς οι δυνατότητες που προσφέρονται και πρόκειται να εξεταστούν αμέσως από την αρμόδια νεοσυσταθείσα επιτελική δομή του Υπουργείου.

Σχόλια