Συνεδρίασε το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη συνταγματικότητα των μονιμοποιήσεων

0

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνεδρίασε την Τετάρτη προκειμένου να εξετάσει εάν οι μονιμοποιήσεις συμβασιούχων υπαλλήλων προσκρούουν στο νέο αναθεωρημένο Σύνταγμα. Ειδικότερα, με προηγούμενη απόφασή του δικαστηρίου κρίθηκε ότι δεν μπορεί να πληρωθεί υπάλληλος, ο οποίος μονιμοποιήθηκε μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001, στο οποίο το άρθρο 103 παρ. 8 απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου σε αορίστου χρόνου ή τη μονιμοποίηση των εργαζομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΣΕΕ κατέθεσε υπόμνημα υπέρ των συμβασιούχων προς όλους τους δικαστικούς λειτουργούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον πρόεδρο Κ.Ρίζο και άλλους 37 δικαστικούς στο οποίο τονίζει ότι η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα αντιμετωπίσει το τεράστιας κοινωνικής σημασίας αυτό πρόβλημα με κοινωνική ευαισθησία και με τρόπο που θα διασφαλίζεται η συστηματική ενότητα του δικαίου και του Συντάγματος.

Σχόλια