Συνεδρίαση Συντονιστικής Επιτροπής Προέδρων Δικ. Συλλόγων

0

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της κ. Βερβεσού, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος καλούνται σε συνεδρίαση την 23.02.2018 και ώρα 18:30 και με θέματα :

– Ενημέρωση Προέδρου.
– Διοικητικά θέματα.
– Οικονομικά θέματα.
– Συναντήσεις με Πρωθυπουργό και Πολιτικούς Αρχηγούς.
– Ίδρυση 4ης Νομικής Σχολής.
– Τροποποίηση του άρθρου 340 παρ. 1 ΚΠΔ.
– Οργάνωση Πανελληνίου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων.
– Τροποποιήσεις Κώδικα Δικηγόρων.
– Καθυστερήσεις στην καταβολή των αμοιβών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες στα πλαίσια του συστήματος της νομικής βοήθειας.
– Υπαγωγή στο σύστημα της νομικής βοήθειας των συναινετικών διαζυγίων ενώπιον συμβολαιογράφων.
– Πρόβλεψη γραμματίου προκαταβολής εισφορών και ενσήμων στην περίπτωση πρόσθετων λόγων αναίρεσης στην ποινική δίκη.
– Θέσπιση επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών σε έμμισθους δικηγόρους στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.
– Καθορισμός αριθμού πειθαρχικών Συμβουλίων στην έδρα κάθε πολιτικού Εφετείου.
– P.O.S. – Λήψη απόφασης.

Σχόλια