Συνεργασία ΕΣΕΕ – ΚΕΔΙΠ για τη διάδοση της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης

0

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.).

Στόχος της συνεργασίας είναι η προώθηση στον κόσμο της επιχειρηματικότητας του νέου θεσμού της διαμεσολάβησης και η ανάδειξή του ως εναλλακτικού, σε σχέση με τα δικαστήρια, τρόπου επίλυσης των πάσης φύσεως συμβατικών αμφισβητήσεων. Το ΚΕΔΙΠ αποτελεί τον πρώτο πανελλαδικά φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών και έχει συσταθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά,το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ) και τα άλλα δύο επιμελητήρια της πόλης του Πειραιά. Τόσο η ΕΣΕΕ όσο και το ΚΕΔΙΠ μοιράζονται την αντίληψη ότι για την επιτυχία της διαμεσολάβησης και την εμπέδωσή της στην ελληνική αγορά και κοινωνία απαιτείται συντονισμός και συνεργασία, από τους φορείς τόσο της επιχειρηματικότητας όσο και της διαμεσολάβησης, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του κοινού σκοπού.

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι τα πλεονεκτήματα του θεσμού της διαμεσολάβησης, τα οποία είναι κυρίως η εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων, η αποφυγή των δικαστικών καθυστερήσεων, η εγγύηση εμπιστευτικότητας και κυρίως η διατήρηση φιλικού κλίματος και η διαφύλαξη των επιχειρηματικών σχέσεων, θα φανούν ιδιαίτερα σημαντικά για τον εμπορικό κόσμο. Επίσης,στο μνημόνιο συνεργασίας προβλέπεται ότι με τη συνεργασία του ΚΕΔΙΠ, ο θεσμός της διαμεσολάβησης θα γνωστοποιηθεί από την ΕΣΕΕ στους εμπόρους και τους επιχειρηματίες μέσω και του «Δικηγόρου του Εμπόρου», δηλαδή της πρωτοβουλίας παροχής νομικής συμβουλευτικής υπηρεσίας της ΕΣΕΕ προς τον εμπορικό κόσμο, που λειτουργεί ήδη από τον Οκτώβριο του 2014 με θετικές αποτιμήσεις.
 

Σχόλια