Συνεργασία Υπουργείου Παιδείας και ΕΕ για τα Κέντρα Ελ. Σπουδών

0

Το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να καθορίσει τα δικαιώματα που θα έχουν οι απόφοιτοι των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών (ΚΕΣ), τα οποία λειτουργούν ως παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Πρόθεση του είναι να αναγνωρίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα υπό όρους, όχι όμως την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται, από το Υπουργείο στην ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, δηλαδή στο κατά πόσο το παράρτημα ενός ξένου πανεπιστημίου θα είναι ίδιας ποιότητας με το παράρτημά του στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό συζητείται η σύσταση ενός οργάνου που θα «βαθμολογεί» τα ΚΕΣ. Από την βαθμολογία αυτή θα κρίνεται και το δικαίωμα ή όχι συμμετοχής του αποφοίτου στους διαγωνισμούς του Δημοσίου.

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί το προσεχές διάστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σχόλια