Συνέχεια ΑΔΑΕ με Vodafone για την υπόθεση των υποκλοπών

0

Στις 11 Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΑΔΑΕ, η τελική ακρόαση του Γιώργου Κορωνιά, αντιπροέδρου και Δ. Συμβούλου της Vodafone, σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών.

Η Vodafone καλείται να δώσει απαντήσεις σε οκτώ συνολικά κατηγορίες που της αποδίδονται, όπως:
παραβίαση απορρήτου τηλεπικοινωνιών, απουσία επαρκών μέτρων ασφαλείας, αποσύνδεση του «κοριού», με συνέπεια την απώλεια σημαντικών στοιχείων, απόκρυψη της υπόθεσης από την ΑΔΑΕ, αποσιώπηση των υποκλοπών από τους πελάτες της εταιρείας, των οποίων τα τηλέφωνα παρακολουθούνταν, και άλλες.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από την ΑΔΑΕ, το επόμενο όργανο που θα αναλάβει έργο είναι η ΕΕΤΤ, αρμόδια για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, ακόμη και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας.

Σχόλια