Συνέχεια αντιδράσεων για την πειθαρχική εξέταση μέλους της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

0

Οι δικαστικοί λειτουργοί αντιδρούν και καταδικάζουν τη διενέργεια πειθαρχικής προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος του προέδρου Πρωτοδικών Ν.Σαλάτα, μέλους του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ο οποίος δικαίωσε συμβασιούχους του υπουργείου Πολιτισμού, μη ακολουθώντας τη σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους τα ΔΣ Συμβούλια της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, τονίζουν:«Η, εκ μέρους δικαστή, κρίση νομικού ζητήματος αντίθετα προς απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου ελέγχεται με τα ένδικα μέσα και, στο μέτρο που παρίσταται αναιτιολόγητη, αξιολογείται από τα αρμόδια όργανα για την εξέταση της ποιοτικής απόδοσης των δικαστών.

»Η επαναλαμβανόμενη χρήση της πειθαρχικής διαδικασίας, με αφορμή τη διατύπωση δικαστικής κρίσης ή την έκφραση γνώμης σε ζητήματα λειτουργίας της Δικαιοσύνης, υπονομεύει την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών, γιατί, ανεξάρτητα από την τελική απαλλακτική κρίση, δημιουργεί την εντύπωση ότι επιδιώκεται ο επηρεασμός του φρονήματος των δικαστικών λειτουργών».

Σχόλια