Συνέχεια στην αποχή των δικηγόρων

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Α. που συνήλθε την 1/6/2010 αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων της Αθήνας την Δευτέρα 7, την Τρίτη 8, την Τετάρτη 16 και Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το φορολογικό, το ασφαλιστικό και το θέμα των γραμματίων προείσπραξης.;

Σχόλια