Συνέχεια της αποχής των δικηγόρων από τις υποθέσεις του ΙΚΑ και παρατηρήσεις επί του σχεδίου του ΚΠολΔ

0

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνήλθε στις 14.7.2014, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υπό την Προεδρία του  Προέδρου  του ΔΣΑ  κ. Βασίλη Αλεξανδρή,  μετά  από  διεξοδική  συζήτηση  αποφάσισε:

Η αρμόδια Επιτροπή για το σχέδιο του ΚΠολΔ, να συντάξει κείμενο με τις κοινές θέσεις του δικηγορικού σώματος λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις προτάσεις – παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί από τους Συλλόγους και δικηγόρους ατομικά, τις θέσεις – απόψεις δικαστικών λειτουργών και πανεπιστημιακών καθηγητών που έχουν διατυπωθεί σε ημερίδες καθώς και τις προτάσεις της επιτροπής του ΔΣΑ, το οποίο και θα αποστείλει στους αρχηγούς των κομμάτων και στους βουλευτές του αρμοδίου θερινού τμήματος. 

Ως προς τα πτυχία των πανεπιστημίων της Ε.Ε., επειδή οι αιτήσεις ενδιαφερομένων σε διάφορους Δικηγορικούς Συλλόγους έχουν αυξηθεί και παραμένουν σε εκκρεμότητα, να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση του προβλήματος από όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους και να οριστεί επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Ν. Βαλεργάκη, την Αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου Π. Επιβατινού, τη Σύμβουλο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Χ. Τσαγκλή και τον δικηγόρο Ιωαννίνων, Σ. Αθανασίου, προκειμένου να συναντηθούν με τους υπηρεσιακούς παράγοντες των αρμοδίων Υπουργείων.

Ως προς το ιδιωτικό συμφωνητικό του ΙΚΑ με συνεργαζόμενους δικηγόρους, η Επιτροπή εμμένει στην από 29.4.2014 απόφασή της περί αποχής από 5.5.2014 των δικηγόρων της χώρας από τις υποθέσεις του ΙΚΑ, μέχρι να συνταχθεί και υπογραφεί το νέο ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής δικηγορικών υπηρεσιών, που κατά περιεχόμενο θα είναι συμβατό με τον Κώδικα περί Δικηγόρων.