Συνέχιση αποχής Δικαστικών επιμελητών

0

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου (22.01.2016) της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος η Εκτελεστική Γραμματεία της Ο.Δ.Ε.Ε., αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής των Δικαστικών Επιμελητών από τα καθήκοντά τους μέχτι το τέλος της εβδομάδας.

Σχόλια