Συνεχίζονται οι έλεγχοι του Σ.Δ.Ο.Ε. για τη θερινή περίοδο

0

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε περιοχές με μεγάλη τουριστική κίνηση και αυξημένη οικονομική δραστηριότητα και αποσκοπούν αφενός στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αφετέρου στην δημιουργία κλίματος πρόληψης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών στο χρονικό διάστημα μεταξύ 3.8.2012 και 6.8.2012 πραγματοποιήθηκαν 604 έλεγχοι σε όλη την επικράτεια, κατά τους οποίους εντοπίστηκαν 356 παραβάτες και κατεγράφησαν 2010 παραβάσεις, ώστε το μέσο ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 58,94 τοις εκατό.

Μεγάλα ποσοστά παραβατικότητας (της τάξης του 70 – 80 τοις εκατό) εντοπίστηκαν σε επιχειρήσεις της Νάξου και της Μυκόνου, ενώ στη Σκιάθο –όπου έγιναν οι περισσότεροι έλεγχοι- το ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 31,48 τοις εκατό. Το Σ.Δ.Ο.Ε. σκοπεύει να συνεχίσει τους ελέγχους καθ’ όλη την διάρκεια της θερινής περιόδου, κάνοντας επισκέψεις σε επιχειρήσεις τις οποίες έχουν καταγγείλει καταναλωτές για μη έκδοση αποδείξεων.

Σχόλια