Συνήγορος του Καταναλωτή: Ασύμφορη και μη ανταποδοτική η εξωδικαστική ρύθμιση χρεών

0

 Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση: «Η εν λόγω προσπάθεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο δημόσιου Προγράμματος συνολικής δαπάνης 1,5 εκατ. ευρώ για αμοιβές προς συμβεβλημένους δικηγόρους-μέλη Δικηγορικών Συλλόγων και Ενώσεις Καταναλωτών, καθώς και με τη συνδρομή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, ο οποίος χωρίς καμία επιχορήγηση εκτελεί επιπλέον το επιτελικό έργο της συλλογής συγκεντρωτικών στοιχείων για τον αριθμό και την έκβαση των υποθέσεων.»

Προχωρώντας σε μια συνολική αποτίμηση ο Συνήγορος του Καταναλωτή, αναφέρει και μια σειρά ιδιαίτερα χρήσιμων και ενδεικτικών της κατάστασης συμπερασμάτων:

Συγκεκριμένα: «Από τα μέχρι σήμερα στοιχεία που διαθέτει η Αρχή, 14 μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής του νόμου, γνωρίζουμε ότι:

• Οι αιτήσεις στις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των διαδικασιών για την
απόπειρα επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού των οφειλετών με τους πιστωτές τους με τη συνδρομή Δικηγορικών Συλλόγων και Ενώσεων Καταναλωτών ανέρχονται σε 2.194.

• Για τις αιτήσεις αυτές, στους συνδράμοντες φορείς δικηγόρους και Ενώσεις
Καταναλωτών ως αποζημίωση από τα κονδύλια του Προγράμματος αντιστοιχούν έως αυτή τη στιγμή περίπου 100.000 ευρώ.

• Αίσια έκβαση επίτευξης συμβιβασμού έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σε μία μόνο
περίπτωση.

Κρίνοντας από τους αριθμούς, συμπεραίνεται ότι:

• Οι πιστωτές, τραπεζικά ιδρύματα ως επί το πλείστον, εμφανίζουν μια σχεδόν καθολικά αρνητική στάση απέναντι στην προοπτική του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους οφειλέτες-καταναλωτές.

• Δεδομένης αυτής της αρνητικής στάσης των πιστωτών, οι προοπτικές επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού στις υπόλοιπες 2.471 αιτήσεις στις οποίες επί του παρόντος εκκρεμεί η ολοκλήρωση του κύκλου των σχετικών διαδικασιών εκτιμώνται σχεδόν μηδενικές.

• Οι υψηλές προσδοκίες της Πολιτείας από την εφαρμογή του νόμου για τα
υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κατά το μέρος που αφορά τα ποσοστά επίτευξης εξωδικαστικών συμβιβασμών, δεν έχουν επαληθευτεί καθόλου.

Η εξωδικαστική ρύθμιση χρεών είναι μια διαδικασία αρκετά δαπανηρή για το
κράτος, ιδιαιτέρως εν μέσω της τρέχουσας δυσάρεστης οικονομικής συγκυρίας, λαμβανομένου υπόψη ότι έχει αποδειχτεί παντελώς αναποτελεσματική για τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες.