Συνήγορος του Παιδιού: Σωρεία παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών στη χώρα μας

0

Με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από την υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, δημοσιεύεται πρόσφατη Δημόσια Θέση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού με τίτλο «Παιδιά και Λιτότητα», στην οποία μεταξύ άλλων,συστήνεται σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να ετοιμάσουν και να υιοθετήσουν ένα Εθνικό Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και να συμπεριλαμβάνουν στις αποφάσεις που αφορούν τις δημόσιες δαπάνες προτεραιότητες σχετικές με τις ανάγκες, τα δικαιώματα και το υπέρτερο συμφέρον των παιδιών.

Σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια από την υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Με αυτή την αφορμή ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι κατά τον σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των παιδιών, ιδίως όσων πλήττονται από την παρούσα οικονομική κρίση.

Τέλος, ο Συνήγορος του Παιδιού έχει διαπιστώσει σωρεία παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών στη χώρα μας, καθώς στα έντεκα χρόνια λειτουργίας του έχει εξετάσει περί τις 5.400 αναφορές.
 

Σχόλια