Συνήγορος του Πολίτη: “Με νόμο και όχι εγκύκλιο η αλλαγή νομοθεσίας”

0

Στην τοποθέτησή του επί της τροποποίησης διάταξης νόμου, που ευνοεί ελεύθερους επαγγελματίες εγκατεστημένους σε περιοχές κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων, με εγκύκλιο, ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι “η αλλαγή της νομοθεσίας για την κοινωνική ασφάλιση πρέπει να γίνεται με νόμο και όχι με εγκυκλίους”.
Με έγγραφό της προς τον διοικητή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και σε πορισματικό έγγραφο το οποίο έστειλε στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Ανεξάρτητη Αρχή ζητάει την άμεση ανάκληση της εγκυκλίου 113/2009 του ΟΑΕΕ, επισημαίνοντας, παράλληλα ότι “η δυσχερής δημοσιονομική κατάσταση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης δεν δικαιολογεί αποκλίσεις από την αρχή της νομιμότητας της διοικητικής δράσης”.
Σύμφωνα με την επίμαχη εγκύκλιο, υπάγονται ή πρόκειται να υπαχθούν υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ ελεύθεροι επαγγελματίες που όμως βάσει του νόμου (άρθρο 9 του ν. 3050/2009) δεν έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ όταν διαμένουν σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
Επιπλέον, ο Συνήγορος του Πολίτη, όπως αναφέρει στο πόρισμά του, δεν αμφισβητεί ούτε εξετάζει σε βάθος τη σκοπιμότητα ή την ορθότητα της ρύθμισης της εγκυκλίου 113/2009, ζητεί, όμως, την άμεση συνεργασία υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ΟΑΕΕ προκειμένου να μην εφαρμοστεί. Καλεί τους αρμοδίους να εισαγάγουν με νέο τυπικό νόμο, ρύθμιση παρεμφερή με αυτή της εγκυκλίου 113/2009 του ΟΑΕΕ, όχι αναδρομικά και με γνώμονα την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη.
Την ίδια ώρα, η Ανεξάρτητη Αρχή τονίζει ότι θα πρέπει να επιστραφούν οι εισφορές ασφαλισμένων που κατεβλήθησαν στον ΟΑΕΕ βάσει της εγκυκλίου 113/2009, ενώ το αρμόδιο υπουργείο ενημέρωσε το Συνήγορο του Πολίτη ότι επεξεργάζεται νομοθετική τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 για το μέλλον.

Σχόλια