Συνήγορος του Πολίτη: Δυσανάλογα τα έκτακτα φορολογικά μέτρα για τα ασθενέστερα εισοδήματα

0

 Η συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει ότι έκτακτα φορολογικά μέτρα, όπως η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων, η έκτακτη εισφορά αντικειμενικών δαπανών και το τέλος επιτηδεύματος πλήττουν εισόδημα που έχει ήδη φορολογηθεί με το συνήθη φόρο εισοδήματος και υπερβαίνουν τις οικονομικές δυνατότητες των ευπαθών ομάδων φορολογουμένων.

Η Αρχή επισημαίνει το πλήθος των αναφορών που έχει δεχθεί από πολίτες οι οποίοι αδυνατούν να συνεισφέρουν περαιτέρω στα οικονομικά βάρη, ενώ ορισμένοι εξ αυτών αντιμετωπίζουν και πρόβλημα βιοπορισμού. Μεγάλος αριθμός νοικοκυριών είναι υπερχρεωμένα εν μέσω συνεχόμενης μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος, με αποτέλεσμα το ύψος των πρόσθετων φορολογικών μέτρων να εμφανίζεται δυσανάλογο σε σχέση με τις οικονομικές τους δυνατότητες, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης υπάρχει ο κίνδυνος επιβολής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, για παράδειγμα κατάσχεση ακίνητης περιουσίας. Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε απευθύνει μάλιστα επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών ήδη από τον Ιανουάριο του 2012, με την οποία εξέφραζε τις επιφυλάξεις της για την εναρμόνιση των έκτακτων φορολογικών μέτρων με τις αρχές της φορολογικής δικαιοσύνης και της νομιμότητας του φόρου.

Τότε, ο Συνήγορος είχε τονίσει και πάλι, ότι οι συνεχείς φορολογικές επιβαρύνσεις πλήττουν εισοδήματα που έχουν ήδη φορολογηθεί και δεν αντιστοιχούν πλέον στην φοροδοτική ικανότητα, αφού αποκλίνουν από την γενική αρχή της προοδευτικής φορολόγησης. Εν όψει όλων των παραπάνω η γνώμη που εκφράζει η Αρχή όσον αφορά την διαδοχική φορολογική επιβάρυνση των πολιτών τόσο με άμεση φορολογία (φόρος εισοδήματος, έκτακτες εισφορές και τέλη), όσο και με έμμεση (Φ.Π.Α. και ειδικοί φόροι κατανάλωσης) είναι ότι η επιβάρυνση αυτή δεν μπορεί να φτάνει μέχρι το σημείο να θίγει τον πυρήνα των δικαιωμάτων πολιτών, όπως την ιδιοκτησία και την επιχειρηματικότητα.

Συνήγορος του Πολίτη: Δυσανάλογα τα έκτακτα φορολογικά μέτρα για τα ασθενέστερα εισοδήματα (Επιστολή προς Υ…