Συνήγορος του Πολίτη: Έκκληση για επανεξέταση του καθεστώτος απελάσεων των αλλοδαπών

0

O Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο να εκλείψει το ιδιότυπο καθεστώς «ομηρίας» στο οποία υποβάλλονται αλλοδαποί σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί περισσότερες από μία αποφάσεις απέλασης.

Η ανεξάρτητη αρχή διαπίστωσε ότι από τα τέλη του 2006, πολλοί αλλοδαποί αφού κρατούνταν επί τρίμηνο προκειμένου να απελαθούν έμεναν ελεύθεροι επειδή η απέλαση ήταν ανέφικτη.

Η απελευθέρωσή τους όμως ήταν εικονική, αφού αμέσως μετά συλλαμβάνονταν και κρατούνταν και πάλι επί τρίμηνο στη βάση νέας απόφασης απέλασης.

Στις περιπτώσεις αυτές, η έκδοση δεύτερης ή τρίτης απόφασης απέλασης χρησιμοποιείτο καταχρηστικά για να «νομιμοποιηθεί» η συνέχιση της κράτησης.

Όπως αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη, για τη στάση αυτή η χώρα έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Στο ζήτημα της μεταχείρισης των κρατουμένων αλλοδαπών, ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε την κατ εξαίρεση μόνο σύλληψη και νέα κράτηση, εφόσον είναι απολύτως διασφαλισμένο ότι η απομάκρυνση του αλλοδαπού από τη χώρα είναι εφικτή.

Οι αρμόδιες αρχές υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να χορηγείται εύλογο χρονικό διάστημα ενός μηνός για αναχώρηση από τη χώρα.

Ωστόσο, εάν ο αλλοδαπός δεν τηρήσει αυτή την υποχρέωση «θα εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 205 του Ποινικού Κώδικα».

Ο Συνήγορος του Πολίτη από την άλλη ζητά να επανεξεταστεί η συγκεκριμένη πρακτική προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση της νομιμότητας κατά τη μεταχείριση των κρατούμενων αλλοδαπών.

Προσθέτει επίσης ότι σε περίπτωση διαπίστωσης «ανεπαρκούς νομικού ερείσματος ή αμφιβολίας» οι θιγόμενοι αλλοδαποί θα πρέπει να μένουν άμεσα ελεύθεροι.