Συνήγορος του Πολίτη: επαχθής και προβληματική η μείωση επιδομάτων σε χαμηλοσυνταξιούχους

0

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει τις έντονες
επιφυλάξεις του για τη νομιμότητα της πρακτικής με την οποία η Διοίκηση
χορηγούσε, από το καλοκαίρι του 2010 έως και τα Χριστούγεννα του 2011,
μειωμένα, σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο νόμο, τα επιδόματα εορτών και αδείας των χαμηλοσυνταξιούχων με μηνιαία σύνταξη μικρότερη των 400 ευρώ.

Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε ζητήσει να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί η σχετική εγκύκλιος που ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με τον τότε ισχύοντα νόμο, και να χορηγηθούν τα προβλεπόμενα από τον νόμο ποσά στους χαμηλοσυνταξιούχους από την ημερομηνία ισχύος του. Επιπλέον, ο Συνήγορος χαρακτηρίζει προβληματική τη νέα ρύθμιση με την οποία επιχειρείται να νομιμοποιηθεί εκ των υστέρων η πρακτική της _ιοίκησης. Όπως τονίζεται, ο νόμος (Ν. 3845/2010) όριζε ότι κάθε συνταξιούχος (συνεπώς και οι δικαιούχοι σύνταξης μικρότερης των 400 ευρώ), δικαιούνταν επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, ύψους 400, 200 & 200 ευρώ, αντίστοιχα. Επιπλέον, μεταγενέστερη Κοινή Υπουργική Απόφαση όριζε ότι «στους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας ή σύνταξη λόγω θανάτου, το ποσό της οποίας είναι μικρότερο των 400 ευρώ, τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας δεν μπορεί να είναι μικρότερα των ποσών που ελάμβαναν με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις».

Κατά παράβαση των ανωτέρω, στην εγκύκλιο 53/2010 του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., επαναλαμβάνεται μεν σχεδόν κατά λέξη η παράγραφος της απόφασης, πλην όμως η λέξη «μικρότερα» έχει αντικατασταθεί με τη λέξη «μεγαλύτερο» («το ποσό του επιδόματος Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του ποσού που ελάμβαναν ως δώρο […] με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις»), αναστρέφοντας έτσι πλήρως το νόημα τής πρόβλεψης του νόμου. Αντίστοιχη πρακτική ακολούθησαν και άλλα ταμεία. Παρά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, η /ιοίκηση παρέμεινε αμετακίνητη στη θέση της, επιχειρώντας μάλιστα, με έγγραφό της να αιτιολογήσει την δι΄ εγκυκλίου παραβίαση του νόμου. Η διάταξη του άρθρου 24 του Νόμου 4038/2012 («Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου /ημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015») επιχειρεί με τρόπο συνταγματικά προβληματικό να τροποποιήσει αναδρομικά τον νόμο, ώστε να «νομιμοποιηθεί» εκ των υστέρων η έως τώρα ακολουθούμενη παράνομη πρακτική. 2ς εκ τούτου, η διάταξη αυτή δεν μπορεί να ισχύσει παρά μόνο από της δημοσιεύσεώς της.

Σχετικά έγγραφα

Σχόλια