Συνήγορος του Πολίτη – Ετήσια έκθεση 2014

0

 

«Πρέπει η σχέση του πολίτη µε το κράτος να τεθεί στο επίκεντρο κάθε θεσµικής πρωτοβουλίας. Είναι µια απαίτηση χρηστής διακυβέρνησης και δηµοκρατίας», επισηµαίνει η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού στην έκθεσή της για το 2014, την οποία υπέβαλε στη Βουλή των Ελλήνων.

«Στην προτεραιότητα αναβάθµισης της διοικητικής λειτουργίας φαίνεται να συµπίπτουν οι πάντες. Το ζήτηµα που αναδεικνύεται είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρούνται οι διοικητικές µεταρρυθµίσεις», σχολιάζει η Συνήγορος στην ίδια έκθεση.

Ο απολογισµός της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2014 δείχνει την µεγάλη ανταπόκριση του θεσµού στις ανάγκες της κοινωνίας. Η Αρχή έλαβε φέτος από τους πολίτες 16.339 αναφορές, τις περισσότερες σε σύγκριση µε όλα τα προηγούµενα χρόνια λειτουργίας της, ενώ συνολικά από το 2011 ο αριθµός των αναφορών έχει αυξηθεί κατά 50%. Επιπλέον τα ποσοστά επιτυχούς διαµεσολάβησης για την επίλυση των διαφορών ξεπερνούν το 80%. Τα παραπάνω στοιχεία προφανώς επιβεβαιώνουν την εµπιστοσύνη των πολιτών στο θεσµό, και υπογραµµίζουν την αναγκαιότητα της παρέµβασής του. Όπως όµως χαρακτηριστικά σχολιάζει η Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεση, «δεν µπορεί κανείς να επιχαίρει όταν αντικατοπτρίζεται µια τόσο προβληµατική κατάσταση, η οποία µάλιστα φαίνεται να επιτείνεται».

Την χρονιά που πέρασε η Αρχή είχε µια διαρκή παρουσία στο κοινωνικό γίγνεσθαι, µε πληθώρα παρεµβάσεων που αποσκοπούσαν στην ανεύρεση πρακτικών λύσεων για την στήριξη των πολιτών στην επαφή τους µε την ευρύτερη δηµόσια διοίκηση, αλλά και τον σεβασµό των δικαιωµάτων τους, την καταπολέµηση των διακρίσεων εις βάρος τους, την προστασία του περιβάλλοντος. «Η οικονοµική ύφεση και η παρατεταµένη λιτότητα καταλήγουν να θίγουν τον πυρήνα της σχέσης κράτους – πολιτών. Τη στιγµή που οι πολίτες έχουν περισσότερο από ποτέ ανάγκη τις δηµόσιες υπηρεσίες, το κοινωνικό κράτος συρρικνώνεται ενώ κρατικές λειτουργίες εξασθενούν λόγω της υποβάθµισης της διοίκησης. Είναι προφανές ότι, παρά τις θεσµικές µεταβολές και πρωτοβουλίες, καθυστερεί η συνολική µεταρρύθµιση η οποία θα φέρει τη διοίκηση στο ύψος των σύγχρονων προσδοκιών, και θα την οδηγήσει στην απόδοση που απαιτούν οι καιροί και οι πολίτες» επισηµαίνει η Συνήγορος του Πολίτη.

Διαβάστε την Ετήσια Έκθεση εδώ.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου: