Συνήγορος του Πολίτη: Η δημοσιοποίηση στοιχείων φορέων του HIV-AIDS παραβιάζει τα δικαιώματα του ασθενούς

0

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Συνήγορου του Πολίτη  «Η πρόσφατη δημοσιοποίηση φωτογραφιών και προσωπικών στοιχείων οροθετικών προσώπων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμφανίζει εσφαλμένα και αποπροσανατολιστικά τη διασφάλιση δημόσιων αγαθών ως εγχείρημα που δεν συμβιβάζεται με την παράλληλη προστασία θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων, και πλήττει τον συνταγματικό και ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό».

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά «Η πρόσφατη επικαιρότητα αναδεικνύει με δραματικό τρόπο  τα αρνητικά αποτελέσματα που έχει η ανεπάρκεια διαχείρισης ενός ζητήματος που αποτελεί, ωστόσο, κοινωνικό δεδομένο. Ήδη από την έναρξη εφαρμογής του νόμου «περί εκδιδομένων επ’ αμοιβή προσώπων» το 1999, και μέχρι και σήμερα ο Συνήγορος του Πολίτη έχει δεχθεί σημαντικό αριθμό αναφορών, η διερεύνηση των οποίων κατέδειξε τις δυσχέρειες εφαρμογής του. Το 2003 ο Συνήγορος του Πολίτη εκπόνησε πόρισμα στο οποίο περιλαμβάνονται συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου ενόψει της επικείμενης τότε τροποποίησης. Τελικά, ενόψει της απροθυμίας να προχωρήσει η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία, ο Συνήγορος του Πολίτη σε επανειλημμένες μεταγενέστερες παρεμβάσεις του έχει υπογραμμίσει την υποχρέωση εφαρμογής του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, καθώς στην πράξη η δραστηριότητα αυτή παρέμενε ανέλεγκτη, με επιπτώσεις στην προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, αλλά και των δικαιωμάτων των προσώπων που ασκούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ο Συνήγορος του Πολίτη προτίθεται άμεσα να απευθυνθεί και πάλι στους αρμόδιους φορείς με συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάληψη της αναγκαίας νομοθετικής πρωτοβουλίας.»

Δελτίο Τύπου