Συνήγορος του Πολίτη: παρέμβασή για την απόδοση επιδομάτων αναπηρίας

0

Με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη αποδόθηκαν τελικά τα επιδόματα αναπηρίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε δύο περιπτώσεις, ενός παιδιού με βαριά νοητική υστέρηση και ενός βρέφους με εγκεφαλική παράλυση, όπως ανακοίνωσε η ανεξάρτητη Αρχή.

Στην πρώτη περίπτωση, μητέρα προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, λόγω υπερβολικής καθυστέρησης στην επαναχορήγηση επιδόματος αναπηρίας του παιδιού της, επειδή στην ιατρική γνωμάτευση δεν αναγραφόταν ότι η νοητική υστέρηση του παιδιού ήταν «βαριά».

Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε προς τον δήμο και τη διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – στο οποίο υπάγεται το ΚΕΠΑ – ότι από το ποσοστό αναπηρίας και τον αναγραφόμενο στη γνωμάτευση δείκτη νοημοσύνης, καταδεικνυόταν η βαριά νοητική υστέρηση, ενώ ο όρος «βαριά», εκ παραδρομής είχε παραλειφθεί από τη γνωμάτευση.

Τελικά, η επιτροπή ΚΕΠΑ επιβεβαίωσε τη βαριά νοητική υστέρηση και το επίδομα χορηγήθηκε στο παιδί αναδρομικά.

Στη δεύτερη περίπτωση, η πρωτοβάθμια επιτροπή ΚΕΠΑ δεν απέδωσε ποσοστό αναπηρίας σε βρέφος 18 μηνών, με την αιτιολογία ότι η νευρολογική εκτίμηση είναι επισφαλής βάσει των ισχυόντων ιατρικών κανόνων, λόγω της ηλικίας του.

Ο Συνήγορος του Πολίτη τόνισε πως δεν συνάδει με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας το επιχείρημα του ΙΚΑ ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ιατρικής κρίσης σε περιστατικά βρεφών, ενώ ανέδειξε το ζήτημα της συμμετοχής παιδονευρολόγων στις επιτροπές του ΚΕΠΑ.

Επίσης, η Αρχή αντέτεινε ότι η κατάσταση υγείας του βρέφους υφίστατο εξαρχής, καθώς οφειλόταν σε προωρότητα. Τελικά, το ΙΚΑ γνωστοποίησε τα ονόματα και τις ειδικότητες των ιατρών των δύο επιτροπών ΚΕΠΑ, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνονταν παιδονευρολόγοι. Το βρέφος επανεξετάστηκε από δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή νευρολόγων, η οποία απέδωσε αναδρομικά συνολικό ποσοστό αναπηρίας 82%.

Σχόλια