Συνταγματικές οι εκτός ΑΣΕΠ προσλήψεις αγροφυλάκων και αγρονόμων

0

Το Ε Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις υπ αριθμ. 204 και 205/2009 γνωμοδοτήσεις του έκρινε συνταγματικά και νόμιμα δύο σχέδια Προεδρικού Διατάγματος που καθορίζουν τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία πρόσληψης των αγρονόμων και αγροφυλάκων.
Οι υποψήφιοι αγροφύλακες και αγρονόμοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 38ο έτος, ενώ πρέπει να έχουν ανάστημα 1,60 μ. οι γυναίκες και 1,65 μ. οι άνδρες.
Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα.
Οι αγροφύλακες θα προσλαμβάνονται με μόρια και πρέπει να έχουν τίτλο σπουδών Λυκείου, ενώ οι αγρονόμοι σε ποσοστό 50% θα προέρχονται από ιδιώτες και 50% από αγροφύλακες πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Το ΣτΕ έκρινε ότι η πρόβλεψη των δύο σχεδίων Π.Δ. ότι οι αγροφύλακες και οι αγρονόμοι θα προσλαμβάνονται εκτός ΑΣΕΠ είναι σύμφωνη με τα άρθρα 103 και 118 του Συντάγματος.
Ακόμη, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι είναι σύμφωνη με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας (άρθρα 4 και 5 Συντάγματος) η πριμοδότηση των υποψηφίων με 100 μονάδες εφόσον έχουν το προνόμιο της εντοπιότητας.
Αναφέρει, επίσης, στις δύο γνωμοδοτήσεις του το ΣτΕ ότι οι επιτροπές διενέργειας του διαγωνισμού που θα πραγματοποιούν τις προσλήψεις πρέπει για τις συνεντεύξεις των υποψηφίων να συντάσσουν σχετικό πρακτικό, στο οποίο θα αιτιολογείται η αξιολόγηση των υποψήφιων αγρονόμων και αγροφυλάκων.

Σχόλια