Συνταγματική αναθεώρηση με ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή και 5ετή κυβέρνηση

0

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Συντάγματος η κυβέρνηση επεξεργάζεται δύο βασικές προτάσεις, το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή και την καθιέρωση 5ετούς κυβερνητικής θητείας. Η παρουσίασή τους θα γίνει από τον Κ.Καραμανλή στις 3 Μαΐου.

Σύμφωνα με τις πρώτη πρόταση οι βουλευτές που θα καλούνται να συμμετάσχουν στην κυβέρνηση δεν θα παραιτούνται από τη βουλευτική τους έδρα, αλλά θα αναστέλλεται η βουλευτική τους ιδιότητα και στη Βουλή θα αντικαθιστώνται από τους επιλαχόντες.

Όταν παύουν να είναι μέλη της κυβέρνησης, θα επιστρέφουν στα κοινοβουλευτικά έδρανα και οι αναπληρωτές τους θα εγκαταλείπουν τη Βουλή.

Στη δεύτερη πρόταση η κυβέρνηση μελετά την αύξηση της θητείας της εκάστοτε κυβέρνησης από τέσσερα σε πέντε χρόνια. Επειδή όμως η διάταξη αυτή στην ουσία αποτελεί αλλαγή της εκλογικής νομοθεσίας, θα αρχίσει να εφαρμόζεται τουλάχιστον από τις μεθεπόμενες εκλογές.

Εκτός από τις δύο παραπάνω προτάσεις η κυβέρνηση μελετά και την καθιέρωση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, τη θέσπιση Συνταγματικού Δικαστηρίου, την αλλαγή της διαδικασίας ανάδειξης της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων, την τροποποίηση του άρθρου 24 για την προστασία του περιβάλλοντος.

Θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη προστασία των ατομικών ελευθεριών, όπως η προστασία των επικοινωνιών. Βέβαιο επίσης είναι ότι θα τροποποιηθεί η παράγραφος 9 του άρθρου 14 του Συντάγματος για τον «βασικό μέτοχο».

Σχόλια