Συνταγματική η ασφαλιστική ενημερότητα για θεώρηση φορολογικών βιβλίων

0

Με την υπ αριθμό 1185/2010 απόφασή του, το Β’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση δικηγόρου που ζητούσε να ακυρωθεί η απόφαση του προϊσταμένου της ΙΒ’ ΔΟΥ Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε αίτημά του για θεώρηση των φορολογικών βιβλίων του και ειδικά μπλοκ δελτίων παροχής υπηρεσιών, καθώς δεν υπήρχε ασφαλιστική ενημερότητα, όπως προβλέπει το άρθρο 63 του Ν. 2084/1992. Το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση, καθώς απεφάνθη ότι είναι συνταγματική η προϋπόθεση ύπαρξης ασφαλιστικής ενημερότητας για τη θεώρηση των μπλοκ παροχής υπηρεσιών και των άλλων φορολογικών βιβλίων. Ειδικότερα, το ΣτΕ απέρριψε τα επιχειρήματα του δικηγόρου, κατά τα οποία η ρύθμιση αντίκειται στα άρθρα 22 και 25 του Συντάγματος. Σύμφωνα με την απόφαση η προϋπόθεση ύπαρξης ασφαλιστικής ενημερότητας για τη θεώρηση των φορολογικών βιβλίων αποσκοπεί στην “εξασφάλιση της καταβολής –και δη εγκαίρως– των ασφαλιστικών εισφορών από τους έχοντες σχετική υποχρέωση”. Επιπλέον, το ΣτΕ δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς του δικηγόρου ότι παραβιάζονται τα προστατευόμενα προσωπικά του δεδομένα με το να γνωστοποιείται στις ΔΟΥ η ασφάλιση ή όχι του φορολογουμένου σε ταμείο και η ύπαρξη οφειλής ή μη στα ασφαλιστικά Ταμεία. ;

Σχόλια