Συνταγματικό το «διάταγμα Παυλόπουλου».

0

Το Γ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας άναψε χθες το «πράσινο φως» για τη μονιμοποίηση χιλιάδων συμβασιούχων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, που βρίσκονταν σε «λίστα αναμονής».

Το Γ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο τον κ. Γ. Σταυρόπουλος (αντιπρόεδρο του ΣτΕ ), έκρινε με τρεις αποφάσεις του, τις 1253,1254 και 1255, συνταγματικό και σύμφωνο με την κοινοτική νομοθεσία το «διάταγμα Παυλόπουλου» για τη μονιμοποίηση συμβασιούχων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

Σχόλια