Συνυπαιτιότητα ΟΣΕ σε ατύχημα σε αφύλακτη διάβαση

0

Ο Άρειος Πάγος έκρινε σε πρόσφατη απόφασή του ότι ο ΟΣΕ είναι συνυπαίτιος σε ατύχημα που συνέβη σε αφύλακτη διάβαση στην Πιερία, απορρίπτοντας την σχετική αίτηση αναιρέσεως του Οργανισμού κατά της Εφετειακής αποφάσεως, η οποία είχε κρίνει το ίδιο.

Συγκεκριμένα το Ανώτατο δικαστήριο, δέχθηκε ότι ο οδηγός του ΙΧ ευθύνεται σε ποσοστό 60% λόγω έλλειψης της δέουσας επιμέλειας και προσοχής, αλλά αναγνώρισε και ποσοστό ευθύνης της τάξης του 40% και στον Οργανισμό, γιατί παρέλειψε να τοποθετήσει αυτόματα συστήματα ισόπεδων διαβάσεων, παρά τις προειδοποιήσεις των τοπικών αρχών περί επικινδυνότητας.

Ο Αρειος Πάγος απέρριψε ως αβάσιμο τον ισχυρισμό του ΟΣΕ ότι δεν έχει ευθύνη που δεν τοποθέτησε φωτεινά ηχοσήματα, λόγω οικονομικής του αδυναμίας και επειδή είχε προγραμματίσει την εκτέλεση νέας σιδηροδρομικής γραμμής.

Σχόλια