Συστάσεις Δ.Ν.Τ και Ε.Ε. προς αύξηση φορολογικών ελέγχων δικηγόρων και γιατρών

0

Συστάσεις για αύξηση των ελέγχων ομάδων ελεύθερων επαγγελματιών με υψηλά εισοδήματα, μέσω ενίσχυσης της μονάδας ελέγχου φορολογουμένων μεγάλου πλούτου, απηύθυναν μεταξύ άλλων στο Υπουργείο Οικονομικών το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) κι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην πέμπτη αξιολόγηση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

Παράλληλα ζητείται η άμεση λειτουργία αυτοματοποιημένου συστήματος ειδοποίησης οφειλετών ενώ προτείνεται η επιχειρησιακή μονάδα είσπραξης μεγάλων οφειλετών να έχει διοικητικές και νομικές αρμοδιότητες να εγκρίνει διακανονισμούς δόσεων και να πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις στους χώρους μεγάλων οφειλετών.

Κατά προτεραιότητα στο στόχαστρο πρέπει να τεθούν όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν δαπάνες διαβίωσης άνω των 150 χιλιάδων ευρώ και μεταβιβάσεις περιουσίας άνω των 400.000 Στη σχετική έκθεση εκφράζεται έκδηλα η ανησυχία των εμπειρογνωμόνων για την είσπραξη των οφειλών και των προστίμων, αναγνωρίζονται ωστόσο οι προσπάθειες βελτίωσης της φορολογικής διοίκησης.

Σχόλια