Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα περί Δικηγόρων

0

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση [PDF] του υπουργού Δικαιοσύνης , Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  σχετικά με τη σύσταση και τη συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ειδικότερα η σύνθεση της Επιτροπής θα έχει ως εξής: 1. Αντώνιος Βγόντζας, Δικηγόρος, ως Πρόεδρος 2. Στυλιανός Σταματόπουλος , Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 3. Νικόλαος Βαλεργάκης , Δικηγόρος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 4. Νικόλαος Παπάκος , Δικηγόρος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας, 5. Μιχαήλ Ζαφειρόπουλος, Δικηγόρος, Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 6. Θεόδωρος Σχινάς, Δικηγόρος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 7. Κωνσταντίνος Κουτσουλέλος , Δικηγόρος 8. Δημήτριος Σκαρίπας , Δικηγόρος, Ειδικός Συνεργάτης στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 9. Λεωνίδας Γεωργόπουλος , Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος, ως μέλη.

Η Επιτροπή οφείλει να έχει περατώσει το έργο της μέχρι τις 15 Ιουλίου 2013 ενώ σύμφωνα με την απόφαση κανένας από τους ανωτέρω συμμετέχοντες δε θα δικαιούται οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση.

Σχόλια